Steinerkasvatuksen liitto

LOGO_kasvatus_nettiliite_valkoinen.jpg

1. Liitemateriaali

Keppihevosella leirikouluun


Muovaile historiaa


WOW mikä tulos


Lyhäreitä steinerista

 

2. Linkit

Being a 'Waldorf' master student in Norway

Steinerkasvatuksen syyspäivät

 • Dagny Ringheim:

  The Norwegian Curriculum Project

  From a report by Dagny Ringheim:
  ”In 2004, the quality reforms reached the Norwegian school systems; the law emphasized each child’s right to have an individual adapted education and an environment for learning that is safe and stimulating. In 2005 the work on a new curriculum started, and we saw the indications of how the word quality was to be interpreted and controlled by the introduction of national tests. At the same time private schools were addressed with a request to implement the new curriculum or hand in an alternative curriculums based on the same structure and principles as “Kunnskapsløftet”(the Lifting of Knowledge), which is the name of the new curriculum in state school. “Kunnskapsløftet” was released in 2006, a new curriculum for pupils from the age 6 to 19.”
  Read or download the article in full length
 • Friedrich Glaslista ja kriisin portaista löytyy lisätietoa monesta osoitteesta, mm. täältä.
 • Verso - VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva restoratiivinen menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden (ja myös aikuistenkin) välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä.  
  Vertaissovittelu on yksinkertainen ja selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut oppilaat / aikuiset auttavat oppilaita / aikuisia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Tarkoituksena on vähentää koulujen toimintahäiriöitä koko koulun väen vuorovaikutustaitoja edistämällä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain.

TVT steinerkoulussa

 

3. Lehden sisällysluettelo

1  ”Ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu, sen tulisi olla kuuntelun ja
     puheen suhde.” - Eeva Raunela

4 Rohkeus, sankaruus - Eero Ojanen

6 Työkasvatusta tutkimassa - Ulla Härkösen haastattelu Merja Ijäs 
10 Fröbelin lapsilähtöinen pedagogiikka - Timo Jantunen 
15 Aktivoiva kasvatus on vaihtoehto - Jarno Paalasmaa 
18 Mysteeri ja ongelma – eli taito kysyä hyviä kysymyksiä - Arve Mathisen 
24 Opiskelijat tietävät jo kaiken! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen
     - Eeva Raunela 
34 Steinerkoulukeskustelu osana yleistä kasvatuskeskustelua
     - Eeva Raunela 
38 Being a ‘Waldorf’ master student in Norway 
43 Muovaillaan historiaa - Ida Eija Tilles 
52 TVT, onko pakko? - Rauno Haapaniemi 
54 Steinerkoulunopettajat tieto- ja viestintäteknologian äärellä - Pia Pale 
55 Koulujaoston toiminnasta 
56 Keppihevosella leirikouluun 
58 Juuri tässä ajassa steinerkoululla on paljon annettavaa - Marjo Ahlgren
60 Kohtaamisen voima vie eteenpäin – Steinerkasvatuksen
     syyspäivät 18.–19.11.2011 Turussa - Pia Pale
62 Tunnelmia toisen vuoden luokanopettajaopinnoista
     Laura Eronen, Sini Majamaa 
63 Valita ja valittaa ovat todella aika lähellä toisiaan - Supernanny
64 Lyhäreitä steinerista - Pia Pale
66 WOW mikä tulos - Pia Pale
66 Rusko Ville - Teemu Kupari

 

4. Kirjoittajat

 • Eeva Raunela, vastaava päätoimittaja
  Toimii äidinkielenopettajana Lappeenrannan steinerkoulussa sekä Snellman-korkeakoulussa. Tohtoriopiskelija Itä-Suomen yliopistossa.
 • Eero Ojanen, filosofi ja kirjailija. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja toimii muun muassa Kriittisen korkeakoulun toiminnanjohtajana.
 • Merja Ijäs, steinervarhaiskasvattaja, Imatra.
 • Timo Jantunen, lehden toimituksen vakijäsen, peruskoulunopettaja.
 • Jarno Paalasmaa, Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtaja ja historian opettaja.
 • Arve Mathisen, steinerpedagogisen maisterikoulutuksen vastaava opettaja Rudolf Steiner University Collegessa Oslossa.
 • Iida Eija Tilles, Snellman-korkeakoulun kuvataiteen opiskelija
 • Rauno Haapaniemi, peruskoulun luokanopettaja
 • Marjo Ahlgren, opiskelee steinerpedagogiikan yleisopintoja Snellman-korkeakoulussa
 • Pia Pale, Steinerkasvatuksen liiton tiedottaja ja yhteyshenkilö
 • Laura Eronen, Snellman-korkeakoulun luokanopettajalinjan opiskelija
 • Sini Majamaa, Snellman-korkeakoulun luokanopettajalinjan opiskelija
 • Supernanny, steinerkoulun luokanopettaja Keski-Suomesta

 

5. Palaute

Anna palautetta ja osallistu arvontaan

Lukijatutkimus

 

6. Tilaus

Lehden tilauslomake

 

7. Kommentoi

1/2012 Steinerkasvatuksen nettiliite

 1. Liitemateriaali
 2. Linkit
 3. Lehden sisällysluettelo
 4. Kirjoittajat
 5. Palaute ja LUKIJATUTKIMUS
 6. Tilaus
 7. Kommentoi

KANSI_STKL_1_2012.jpg

>> Lehden tilauslomake

Steinerkasvatus-lehti laajenee nettiin:

 • Liitteessä julkaistaan lehden juttuihin liittyviä laajennusosia, linkkejä, ym. 
 • Liitettä kehitetään käyttäjäpalautteen mukaan.

 

 

Steinerkasvatus-lehden nettiliitettä toimittaa Pia Pale yhdessä päätoimittajan kanssa. Ensimmäinen nettiliite julkaistaan 1/2012 lehdelle.

 

 

 

 

Erziehungskunstin juttu Suomen WOW-päivästä

Lyhäri steinerist

oli Steinerkasvatuksen liiton järjestämä katselmus steinerkoulujen oppilaille syksyllä 2011.

>> Katso tästä lyhytfilmejä