Steinerkasvatuksen liitto

nettiliite_4-2014_palkki.jpg


NETTILIITE 3/2016

Tässä numerossa:

Mukana pikku-uutiset sekä kaikki paperilehdessä mainitut linkit!

Lukuiloa!

 

nettiliite_paakirjoitus_4-2014.JPGPÄÄKIRJOITUS: 

Steinerkasvatuslehden 3/2016 pääkirjoitus

Sivistys antaa sekä juuret että siivet

Eeva Raunela, päätoimittaja


 

nettiliite_tyoharjoittelu_4-2014.JPG

ESIMERKKEJÄ MAANTIETEEN KURSSEILLA KÄYTETYISTÄ ARVIOINTIMENETELMISTÄ

Itsearviointi oppimisen syvenemisestä
ja kuinka oppimiseni jaksolla osoitin

Kati Heikkilä-Huhta


 

nettiliite_tyoharjoittelu_4-2014.JPG

KOKEILTUJA JA KEHITTEILLÄ OLEVIA ARVIOINNIN TYÖKALUJA

Irja Maristo


 

 

nettiliite_tyoharjoittelu_4-2014.JPG

MITEN PALJON ENERGIAA SYÖ OPEHUONEEN KAHVINKEITIN? ENTÄ PÖYTÄKONE?

Kati Heikkilä-Huhta


 

LINKIT JA LÄHTEET

KEKE-KULMA

>> Caruna.fi

>> Sähkön hintoja tilastokeskuksen sivuilla

>> Vielä tarkemmin

 

nettiliite_blogeja_2-2016.JPG

>> VISUAALISIA AARTEITA STEINERKOULUISSA KAUTTA MAAN

>> HAVAINTOJA STEINERKOULUSTA

>> LUOVAA AJATTELUA LUKIOON ERASMUS+ -PROJEKTIN KAUTTA

>> AJATUKSIA STEINERKOULUN JOHTAMISESTA

>> SNELLMAN-KORKEAKOULUN KUULUMISIA

 

KUVA HOITAA JA LOHDUTTAA

>> www.ilonatomi.fi

 

PIKKU-UUTISET

>> www.ciris.fi

 

Mainokset ja ilmoitukset

>> www.ciris.fi

>> Kriittinen korkeakoulu

>> Syyskokous

>> Rshoyskolen

 

nettiliite_talviseminaari_3-2016.JPG

 
>> ILMOITTAUTUMISLOMAKE

 

nettiliite_tilaa-speda.JPG

 


PIKKU-UUTISIA

Matematiikkapalkinto Oslon steinerkoululle

Oslon steinerkoulun yläasteen matematiikanopettaja Birte Vestergaard on saanut Norjan merkittävän Holmboe-palkinnon erinomaisesta opetustyöstään. Näkövammastaan huolimatta hän on onnistunut tavoittamaan paneutumisellaan ja pedagogisilla oivalluksillaan myös vähemmän lahjakkaita oppilaita sekä edistämään ja motivoimaan heitä. Palkintoa voi pitää merkittävänä huomionosoituksena paitsi itse opettajalle myös koululle, jonka ajatellaan arvostavan ja vaativan vähemmän abstraktia ajattelua ja loogista päättelykykyä kuin ”normaalikoulut”.

 

Saksan steinerkoulujen liitto vetäytynyt Wilhelmsburgin koulukokeilusta

Der Bund der Freien Waldorfschulen on poistanut Hampurin Wilhelmsburgin koululta oikeuden käyttää ”waldorf-nimeä”. Koululla ei siten ole enää lupaa tiedottaa integroivansa opetukseensa steinerpedagogisia elementtejä. Erityisesti puutteellinen yhteistyö koulun eri tahojen välillä on johtanut siihen, että opetuksessa on käytetty steinerpedagogiikkaa hyvin vähän tai muodollisella tavalla. Liitto on alusta lähtien suhtautunut hyvin rakentavasti v. 2014 aloitettuun kokeiluun ja pahoittelee siksi tilannetta.

 

Uusi pedagoginen lehti

Helmut von Kügelgenin 100-vuotisjuhlan kunniaksi Saksassa on perustettu uusi steinerpedagoginen varhaiskasvatuslehti ”Erziehungskunst frühe Kindheit”, jonka on tarkoitus ilmestyä neljä kertaa vuodessa. Lehden ensimmäinen numero on julkaistu syyskuussa 2016.

 

MeaMannalle ja Kaupunkikylälle kunniamaininta

Luomukahvila MeaManna, jossa kehitysvammaiset nuoret työskentelevät, ja sen toiminnasta vastaava Kaupunkikylä ovat saaneet syyskuussa Lahden ympäristöviikolla kunniamaininnan ympäristön hyväksi tehdystä työstä. Tänä vuonna 10-vuotisjuhliaan viettävälle Kaupunkikylälle on aiemmin myönnetty Lahden kaupungin kulttuuripalkinto. 

 

Espoon steinerkoulusta elämäntaitojen koulu

Espoon steinerkoulun elämäntaitojen koulussa keskitytään opettamaan 1. lk:lta lukioon asti erilaisia hyvän elämän taitoja, kuten arvostus-, yhteistyö-, vahvuus-, myötätunto- ja ratkaisutaitoja. Projektin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja onnellisuutta kohti tasapainoista aikuisuutta. Sen tuloksista julkaistaan koulun oma elämäntaito-opetuksen opas, jossa esitellään 100 parasta elämäntaito-opetuksen sisältöä ja harjoitusta. Tuloksista ja toteutuksesta raportoidaan myös opetusministeriölle vuoden 2016 aikana.

 

Osuuskunta Ciriksen syyskampanja

Osuuskunta Ciris myy syyskampanjassaan iki-ihania satu- ja lastenkirjojaan 25%:n alennuksella joulukuun loppuun asti! Kustantamo julkaisee syksyn 2016 aikana kaksi uutuusteosta: Wolfgang Rissmannin ja kahden muun tekijän kirjoittaman ”Sisäisen tasapainon vahvistaminen”-kirjasen sekä tri Johannes Kanasen toimittaman ”Antroposofisia virikkeitä Suomelle”-teoksen, jonka kirjoittajia ovat mm. lääkäri Seija Zimmermann, arkkitehti Maarit Holttinen, lehtori Ulla Ahmavaara, pastori Jukka Kuoppamäki ja puutarhuri Kari Järvinen. Lisätietoja: www.ciris.fi.

 


 Paperilehden

SISÄLLYSLUETTELO

PÄÄKIRJOITUS Sivistys antaa sekä juuret että siivet - Eeva Raunela

SIVISTYSSEMINAARI Tunnelmia sivistysseminaarista - Riitta Niskanen

SIVISTYSSEMINAARI "Sivistys on ihmisen välttämättömyys" - Jaakko Vilja

SIVISTYSSEMINAARI Tulevaisuuden koulu on oppiva yhteisö, jossa ihmiset osaavat kysyä - Kaisu Otsamo

SIVISTYSSEMINAARI Sivistyksen ulottuvuuksia - Jan-Erik Mansikka & Jarno Paalasmaa

SIVISTYSSEMINAARI Ydintaidot ja ajattelun tahtominen - Eeva Raunela

SIVISTYSSEMINAARI Leikin syvin olemus - Timo Jantunen

JOAN ALMONIN HAASTATTELU Luovan leikin soliseva lähde - Maija Pietikäinen

OPPIMISEN ARVIOINTI Lapsi ja nuori omistaa oman oppimisensa - Kati Heikkilä-Huhta

OPPIMISEN ARVIOINTI Ajatuksia arvioinnista - Irja Maristo

MIETTEITÄ Luottamusta vahvistaa se, että ihmisen ydin säilyy tavoitettavissa olevana - Reijo Kurppa

KIRJALLISUUTTA Kuva hoitaa ja lohduttaa - Ilona Tomi

KOLUMNI Evoluutio - Eero Ojanen

PIKKU UUTISIA

KIRJA-ARVOSTELUT

ERASMUS+ From Denmark to the Polar Circle

 

NETTILIITE
3/2016

Paperilehti ilmestyi 2.11.2016

4-2015-lehti-KANSI.JPG

 LINKKI tilaalehti palkki.png

LINKKI lehden_palaute palkki.png

Nettiliitteen jutut ilmestyvät täällä - Steinerkasvatus-lehden nettiliitteessä. Voit lukea ne suoraan ruudulta, tulostaa tai ladata tablettisi kirjastoon myöhemmin luettaviksi. 
Hyviä lukuhetkiä!


Tilaamalla koko lehden pääset tutustumaan perusteellisemmin steinerpedagogiikkaan. 

TAPAHTUMAKALENTERI

Steinerkasvatukseen ja steinerpedagogiikkaan liittyviä tulevia tapahtumia.

Johtokunnan kokous

Bothmer-liikuntakurssi

Ilmoittautuminen RESTO-koulutukseen (kevät 2017)

Horisontaalinen johtaminen

Varhaiskasvattajien kokous

Syyskokous 2016

Rehtorikokous

Koulujaoston kokous

ERITYISPEDAGOGIIKAN OPINNOT 60op

 

OSALLISTU LEHDEN TEKOON!

Haluatko kertoa oman näkemyksesi? Ideasi? Tarinasi? Onko sinulla juttuidea? Haluatko kirjoittaa? Kuvata? Kuvittaa? Steinerkasvatus-lehden toimitus on kuulolla!

Ota yhteyttä:

toimitus@steinerkasvatus.fi

 

 

 

Kirjoittajat 3/2016 lehdessä

Eeva Raunela

OPS-RUNKO -projektin toinen päätoimittaja ja äidinkielenopettaja Lappeenrannan steinerkoulussa

Riitta Niskanen

Jaakko Vilja

Kriittisen korkeakoulun koulutuskoordinaattori

Kaisu Otsamo

Helsingin normaalilyseon äidinkielen ja kirjallisuuden sekä draaman opettaja ja opettajankouluttaja, joka kiinnostui steinerkasvatuksesta 25 vuotta sitten Oulussa

Jan-Erik Mansikka

Jarno Paalasmaa

Steinervanhempi, steinerkoulun opettaja, tietokirjailija ja tohtorikoulutettava

Timo Jantunen

Eläkkeellä oleva peruskoulunopettaja ja tietokirjailija

Maija Pietikäinen

Yhteiskuntatieteiden tohtori, vapaa tutkija, kirjoittaja ja kääntäjä sekä laulupedagogi

Kati Heikkilä-Huhta

Biologian opettaja Oulun seudun steinerkoulussa

Irja Maristo

Historian, yhteiskuntaopin, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja Elias-koulussa luokilla 9-13

Reijo Kurppa

Ilona Tomi

Eero Ojanen

Filosofian lisensiaatti ja Kriittisen Korkeakoulun toiminnanjohtaja

 

______________________

Toimitus 2/2015

Timo Jantunen

Jarno Paalasmaa 

Pia Pale

Maija Pietikäinen 

Eeva Raunela (vastaava päätoimittaja)

toimitus@steinerkasvatus.fi

Lehden verkkosivut:

www.steinerkasvatus.fi

Kustantaja ja julkaisija:

Steinerkasvatuksen liitto ry

Tilaushinnat:

Vuosikerta (4 kpl): 24,00 €

Irtonumerot: 6,50 €

Ilmoitushinnat:

1/1 sivu : 300,00 €

1/2 sivu : 160,00 €

1/4 sivu : 85,00 €

Ilmoitusmyynti,

tilaukset:

liitto@steinerkasvatus.fi

p. 044 765 0044

Syrjälänkatu 11 A

40700 Jyväskylä

Pankkiyhteys:

K-S OSUUSPANKKI

FI82 5290 0220 3190 71

Paino:

Erweko Oy, Oulu

Kannen kuva:

Eeva Raunela

Taitto: Pia Pale,

Katri Tamminen

ISSN 0781-9528

Nettiliite: Pia Pale, Katri Tamminen

______________________

Steinerkasvatus-lehti, julkaistu vuodesta 1985 lähiten. Steinerkasvatus on steinerkasvatuksen äänenkannattaja. Samalla se on keskusteleva valtakunnallinen kasvatus- ja opetusalan lehti, joka käsittelee monipuolisesti kasvatuksen ajankohtaisia aiheita sekä peruskysymyksiä.

Lehden tavoitteena on avoimen kasvatuskeskustelun ja rakentavan vuorovaikutuksen lisääminen erilaisten pedagogisten suuntausten sekä vallitsevien kasvatusnäkemysten välillä. Lehteen tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta käyttää uudelleen lehden tai sen yksittäisen osan uudelleen julkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta.

Lehden tilaukset ovat kestotilauksia, ellei tilaaja muuta erikseen ilmoita. Lehti on Steinerkasvatuksen liiton jäsenlehti. Hienoa, että olet lukija!

 ______________________