Steinerkasvatuksen liitto

nettiliite_4-2014_palkki.jpg

30vuotta-pallura.pngNETTILIITE 3/2015

Tässä numerossa:

Pohditaan steinerkoulun tilaa ja tulevaisuutta. Syvennytään kasvatusguru Reijo Wileniuksen elämänvaiheisiin ja hankkeisiin, joissa hän on ollut mukana. Vierailemme steinerkoulualumnin mukana Rio Limpiossa. Haemme kiitollisuudesta pohjaa vanhempaintyölle. Mukana on kestävän kehityksen tehtävä oppilaille ja pikku-uutiset sekä kaikki paperilehdessä mainitut linkit!

Steinerkasvatus-lehti jaetaan tällä kertaa poikkeuksellisen laajalle. Näköislehtenä sen voi lukea sivuilta vapaasti. Tilaajien lisäksi painettu lehti saavuttaa koulujen kautta lähes kaikki steinerperheet. Valitse siis käyttöliittymäsi tilanteesi mukaan joko paperisena tai sähköisenä. Näköispainos on luettavissa täältä! Ole hyvä!

Lukuiloa!

STEINERKASVATUS-LEHTI TÄLLÄ KERTAA MYÖS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA! Lue nyt!

 

  

LINKIT

AJANKOHTAINEN Kaunokirjoitus 

Kirjainmallit (klikkaa kuva suuremmaksi)

nettiliite_kirjaimet_3-2015.JPG

GERT BIESTA JA TULEVAISUUDEN TAIDOT Ekaluokkalaiset harjoittelevat nyt viidenkymmenen vuoden päästä tarvittavia taitoja

Lähteet:

 

VARHAISKASVATUS Shatila - Libanonin ensimmäinen steinerpäiväkotiprojekti

>> www.justchildhood.org

>> IASWECE

 

Mainokset ja ilmoitukset

>> Kirjokanta

>> ENSWaP

>>> Kutsu steinervanhempien tapaamiseen Tukholmaan

>> WOW 

(klikkaa kuvaa niin näet koko mainoksen!)
nettiliite_wow_3-2015.JPG

stOPS eli steinerpedagoginen opetussuunnitelmarunko on valmis!

nettiliite_ops_julkkari_3-2015.JPG


SISÄLLYSLUETTELO

PÄÄKIRJOITUS Opetussuunnitelmatyöllä tulevaisuuden kouluksi - Jarno Paalasmaa

THOMAS WALLGRENIN HAASTATTELU Kohti parempaa koulua ja yhteiskuntaa - Timo Jantunen

IKÄVAIHEET Yhdeksänvuotiaan kriisi - Timo Jantunen

KEKE-VINKKI - Kati Heikkilä-Huhta

FILOSOFIA Juhlava Reijo Wilenius -symposium - Maija Pietikäinen

GERT BIESTA JA TULEVAISUUDEN TAIDOT Ekaluokkalaiset harjoittelevat nyt viidenkymmenen vuoden päästä tarvittavia taitoja - Eeva Raunela & Marja-Leena Ilmonen

TUTKIMUS Yksilön laajennettu luontosuhde - Marja-Leena Ilmonen

KOLUMNI Luonto - Eero Ojanen

KOULUN JÄLKEEN Uuden ajan löytöretkeilijä - Julia Somero

VARHAISKASVATUS Shatila - Libanonin ensimmäinen steinerpäiväkoti - Käännös: Tina Iwersen

NÄKÖKULMA Millaiseen maailmaan?

KIRJA-ARVOSTELUT 
Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia
Ajan kasvatus - kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä

PIKKU-UUTISIA koonnut Maija Pietikäinen, Chia Koskinen & Jarno Paalasmaa

 


PIKKU UUTISIA

Ukrainan steinerkoulujen tilanteesta

Ukrainan ensimmäinen steinerkoulu aloitti toimintansa v. 1999, ja tällä hetkellä maassa toimii neljä valtionapua saavaa steinerkoulua: Kiovassa, Odessassa, Krivoj Rozissa ja Dnjepropetrowskissa. Kaikissa kaupungeissa koulut tarvitsevat jatkuvasti taloudellista tukea kyetäkseen korjaamaan koulutilojaan riittävän lämpimiksi. Esimerkiksi Krivoj Rozin kouluun on voitu hankkia lahjoituksilla uudet ikkunat ja lämmitys. Kiovan steinerkoulussa on 400 oppilasta, ja kaupungissa toimii myös varhaiskasvattajien ja steinerkoulunopettajien koulutus. Tulitauosta huolimatta Ukraina käy sotaa osassa maata, jolloin steinerkoululaiset lähettävät sotilaille kirjeitä ja kuvia sekä usein myös itsevalmistamiaan monikäyttöisiä siteitä. Erityisesti Kiovassa koululaiset antavat myös säännöllisesti konsertteja kaupungin sairaaloissa.

Karlsruhen Parzivalkeskus ottaa vastaan alaikäisiä pakolaisia

Maailman kriisikeskuksista ja sotaakäyvistä maista saapuu Karlsruheen, Saksaan joka päivä kuusi alaikäistä pakolaista ilman perhettään. Karlsruhen steinerpedagoginen Parsifal-keskus on tarkoitettu erityisesti lapsille ja nuorille, joilla on traumaattisia kokemuksia ja erilaisia sosiaalisia ongelmia. Kesästä 2014 lähtien keskus on ottanut vastaan 90 alaikäistä pakolaisnuorta ja integroinut heidät neljälle eri luokalle. He ovat tulleet pääasiassa Syyriasta,Irakista, Afganistanista, Palestiinasta, Somaliasta ja Sudanista.

Ympäristöpalkinto steinerkoululaiselle Wiesbadenissa

Wiesbadenin steinerkoulun 8.luokkalainen Niklas Berghammer on saanut 5.-9.lk:ien sarjassa kaupungin ympäristöpalkinnon mehiläishoitoprojektistaan. Projektinsa perusteluissa hän korostaa mehiläisten eläneen vuosituhansien ajan pyöreissä pesissä, jollaisia hän on erityisesti kehittänyt niiden osoittauduttua yhtä käytännöllisiksi kuin kulmikkaat. Niklas Berghammer on jo kauan ollut aktiivisesti kiinnostunut mehiläishoidosta.

Cirikseltä uusi lastenkirja

Syyskuun alussa Osuuskunta Cirikseltä on ilmestynyt uusi lastenkirja ”Tatatukin matka kristallivuorelle”, jonka on kirjoittanut tunnettu sveitsiläinen lastenkirjailija Jakob Streit. Kirja on jännittävä tarina peikoista ja tontuista. Sen huimissa seikkailuissa juuritonttu Tatatuk matkaa seitsemän peikkovuoren ylitse kristallivuorelleasti ja palaa takaisin mukanaan vuoren kaunein kivi kuninkaalle. Kirja soveltuu erinomaisesti lasten lukukirjaksi 1. ja 2.lk:illa tai luettavaksi ääneen esikouluikäisille.

Symposium etsii uutta ihmiskäsitystä

Snellman-korkeakoulussa järjestetään 25.9.2015 Tulevaisuuden ihminen - XXIV Gyllenberg-symposium. Symposiumin keskeisiä kysymyksiä ovat: Miten luonto, ihminen ja yhteiskunta ovat muuttumassa? Minkälaisia ovat aikamme ihmiskuvat ja -käsitykset? Miten koulutus, työ ja tutkimus ottavat huomioon ihmisen ja muutokset? Minkälaisia ovat tulevaisuuden kuvamme luonnosta ja yhteiskunnasta? Alustajina ovat mm. professori Markku Wilenius Turun yliopistosta, professori Veli- Matti Värri Tampereen yliopistosta, professori Maija KönönenItä- Suomen yliopistosta, psykologi Tony Dunderfelt, taiteilija Osmo Rauhala, näyttelijä Paavo Westerberg ja lääkäri Seija Zimmermann. Tilaisuuden fasilitoijana toimii tietokirjailija ja opettaja Jarno Paalasmaa. Sympos iumissa luonnostellaan yhdessä eri näkökulmien pohjalta uutta kokonaiskäsitystä ihmisestä. Symposiumia voi seurata myös netin välityksellä.

Steinerlukiota uudistetaan

Steinerkasvatuksen liitot Englannista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta sekä Crossfield-instituutti Englannista ovat hakeneet Erasmus- apurahaa lukio-opetukseen liittyvään projektiin nimeltä Acknowledging Creative Thinking Skills. Kolmen vuoden projektille myönnettiin reilu 400 000 euroa.Steinerkasvatuksen liitto ry. on mukana tässä projektissa. Projekti on alkanut vauhdilla ja jokaisesta maasta tarvitaan 12 opettajaa ja pedagogiikan asiantuntijaa steinerkasvatuksen lukiokoulutuksen kentältä. Nämä 12 projektihenkilöä saavat neljä viikon mittaista Crossfield-instituutin organisoimaa koulutusta ja auttavat jalkauttamaan lukioihin uusia opetus- ja arviointimenetelmiä. Kaikista maista tulee sama määrä opettajia. Projektin painopistealueena on kehittää opetus- ja arviointimenetelmiä, jossa kouluopetukseen integroidaan formaalia, nonformaalia ja informaalia oppimista, tuetaan opiskelijan luovan ajattelun taitoa ja jokaisen omien kykyjen löytymistä. Kolmen vuoden sisällä on luvassa seminaareja ja työpajoja lukion opetussuunnitelman eri alueilta. Ensimmäinen koulutusviikko Suomessa on jo helmikuussa 2016.

Fredrika-koulu sai opetusluvan yläkoululle

Porvoon steinerkoulu (Fredrikakoulu) sai opetusluvan yläkoulua varten. Valtioneuvosto käsitteli hakemuksen 25.6.2015 ja päätti perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla myöntää luvan perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien opetuksen järjestämiseksi Porvoon kaupungissa, opetuskielenä suomi.Opetuslupa sallii koululle enimmillään 120 oppilasta. Fredrika-koulu jatkoi toimintaansa 1.8.2015 alkaen väistötiloissa Sannaisissa Aalto-yliopiston omistamassa Sannaisten kartanon Kymnaasi-rakennuksessa. Aiemmin Fredrika-koulu toimi entisen Mustijoen kyläkoulun tiloissa, jotka alkoivat käydä koulun kasvaessa pieniksi. Lisäksi tiloissa ilmeni sisäilmaongelma ja keväällä 2015 rakenteista löytyi paikallinen kosteusvaurio. Sannaisten kartanon tiloihin muuttanut Fredrika-koulu on perustettu vuonna 2005 ja viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlaa.

Talouspäälliköt

Talouspäälliköt kokoontuvat Turussa 25. – 26. syyskuuta. Yhteyshenkilö: Arja Lyytinen, arja.lyytinen@turunsteinerkoulu.fi

Rehtorien yökoulu

Rehtorien yökoulu Hattulassa 29. – 30. syyskuuta. Yhteyshenkilö: Susanna Lindman, susanna.lindman@lahdensteiner.fi

NETTILIITE
3/2015

Paperilehti ilmestyi 24.9.2015

stkl_3-2015_kansi.jpg

 LINKKI tilaalehti palkki.png

Nettiliitteen jutut ilmestyvät täällä - Steinerkasvatus-lehden nettiliitteessä. Voit lukea ne suoraan ruudulta, tulostaa tai ladata tablettisi kirjastoon myöhemmin luettaviksi. 
Hyviä lukuhetkiä!


Tilaamalla koko lehden pääset tutustumaan perusteellisemmin steinerpedagogiikkaan. 

TAPAHTUMAKALENTERI

Steinerkasvatukseen ja steinerpedagogiikkaan liittyviä tulevia tapahtumia.

Tulevaisuuden ihminen -symposium

Rehtorikokous

Ihmisen elämänkaari - kehittyvä minuus

stOPS julkaisutilaisuus ja seminaari

Miten Kasvattaja hoitaa elämänvoimiansa?

 

OSALLISTU LEHDEN TEKOON!

Haluatko kertoa oman näkemyksesi? Ideasi? Tarinasi? Onko sinulla juttuidea? Haluatko kirjoittaa? Kuvata? Kuvittaa? Steinerkasvatus-lehden toimitus on kuulolla!

Ota yhteyttä:

toimitus@steinerkasvatus.fi

 SEURAAVA NUMERO 4/2015

  • Päätoimittaja: Eeva Raunela
  • Aineistopäivä: 23.10.
  • Osoitteistot: 9.11.
  • ILMESTYY: 27.11.

nettiliite_Mika_4-2014.JPG

 

Kirjoittajat 3/2015 lehdessä

Jarno Paalasmaa

Historian opettaja ja tietokirjailija, OPS-RUNKO -projektin toinen päätoimittaja

Timo Jantunen

Eläkkeellä oleva peruskoulunopettaja ja tietokirjailija

Kati Heikkilä-Huhta

Biologian opettaja Oulun seudun steinerkoulussa

Maija Pietikäinen

Yhteiskuntatieteiden tohtori, vapaa tutkija, kirjoittaja ja kääntäjä sekä laulupedagogi

Eeva Raunela

OPS-RUNKO -projektin toinen päätoimittaja ja äidinkielenopettajana Lappeenrannan steinerkoulussa

Marja-Leena Ilmonen

Kuvataiteen vastaava opettaja Snellman-korkeakoulussa. Suorittanut maisterin tutkinnon Rudolf Steiner University Collegessa Norjassa

Eero Ojanen

Filosofian lisensiaatti ja Kriittisen Korkeakoulun toiminnanjohtaja

Julia Somero

Entinen steinerkoululainen ja nykyinen Snellman-korkeakoulun opiskelija

Tina Iwersen

IASWECEn Suomen edustaja

Rauno Haapaniemi

Eläkkeellä oleva peruskoulunopettaja ja tietokirjailija

Chia Koskinen

Steinerkasvatuksen liiton johtokunnan jäsen, Tampereen Steiner -kouluyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja sekä vanhempi.

 

______________________

Toimitus 3/2015

Timo Jantunen

Jarno Paalasmaa (vastaava päätoimittaja)

Pia Pale

Maija Pietikäinen 

Eeva Raunela 

toimitus@steinerkasvatus.fi

Lehden verkkosivut:

www.steinerkasvatus.fi

Kustantaja ja julkaisija:

Steinerkasvatuksen liitto ry

Tilaushinnat:

Vuosikerta (4 kpl): 24,00 €

Irtonumerot: 6,50 €

Ilmoitushinnat:

1/1 sivu : 300,00 €

1/2 sivu : 160,00 €

1/4 sivu : 85,00 €

Ilmoitusmyynti,

tilaukset:

liitto@steinerkasvatus.fi

p. 044 765 0044

Syrjälänkatu 11 A

40700 Jyväskylä

Pankkiyhteys:

K-S OSUUSPANKKI

FI82 5290 0220 3190 71

Paino:

Erweko Oy, Oulu

Kannen kuva:

Ilkka Aaltonen

Taitto: Pia Pale,

Katri Tamminen

ISSN 0781-9528

Nettiliite: Pia Pale, (Chia Koskinen), Katri Tamminen

______________________

Steinerkasvatus-lehti, julkaistu vuodesta 1985 lähiten. Steinerkasvatus on steinerkasvatuksen äänenkannattaja. Samalla se on keskusteleva valtakunnallinen kasvatus- ja opetusalan lehti, joka käsittelee monipuolisesti kasvatuksen ajankohtaisia aiheita sekä peruskysymyksiä.

Lehden tavoitteena on avoimen kasvatuskeskustelun ja rakentavan vuorovaikutuksen lisääminen erilaisten pedagogisten suuntausten sekä vallitsevien kasvatusnäkemysten välillä. Lehteen tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta käyttää uudelleen lehden tai sen yksittäisen osan uudelleen julkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta.

Lehden tilaukset ovat kestotilauksia, ellei tilaaja muuta erikseen ilmoita. Lehti on Steinerkasvatuksen liiton jäsenlehti. Hienoa, että olet lukija!

 ______________________