Steinerkasvatuksen liitto

nettiliite_4-2014_palkki.jpg


NETTILIITE 2/2016

Tässä numerossa:

Mukana pikku-uutiset sekä kaikki paperilehdessä mainitut linkit!

Lukuiloa!

 

nettiliite_paakirjoitus_4-2014.JPGPÄÄKIRJOITUS: 

Steinerkasvatuslehden 2/2016 pääkirjoitus

Oletko arvokas, jos et ole hyödyllinen?

Jarno Paalasmaa, päätoimittaja


 

nettiliite_tyoharjoittelu_4-2014.JPG

TULE LASTA VASTAAN

Koetahan kerran, kun lapsi kiukuttelee, miksi hänen pitää
tätä tai tuota tehdä, asian hyödyllisyyksiä ja syviä suhteita
hänelle selvittämättä vastata: siksi, että äiti - isä, täti, opettaja - tahtoo, ystävällisesti ja varmasti! Katso, mitä
tapahtuu!

Kaisu Virkkunen


 

nettiliite_tyoharjoittelu_4-2014.JPG

MITÄ OPINNOT SNELLMAN-KORKEAKOULUSSA OVAT HERÄTTÄNEET?

Yleisopintovuosi Snellmankorkeakoulussa on herättänyt paljon ajatuksia ja lisännyt kiinnostustani maailmaan, maailman havainnointiin ja sen ymmärtämiseen.

Susanna Hussi


 

nettiliite_tyoharjoittelu_4-2014.JPG

MIHIN PISA JOHTAA

Arvioinnin monipuolistamista käsittelevässä symposiumissa
Luxemburgissa puhui OECD:n Pisa-tutkimuksia vastaan filosofian
tohtori New Yorkin osavaltion yliopistosta Heinz- Dieter Meyer.

Outi Rousu


 

nettiliite_tyoharjoittelu_4-2014.JPG

MITÄ OPPILAS KOKEE TANSSIESSAAN?

Göran Krantz, pitkäaikainen Järnan eurytmiaohjelman
johtaja, ensimmäisen eurytmian maisteriohjelman luoja, on tehnyt väitöskirjan Plymouthin yliopistoon.

Outi Rousu


 

LINKIT JA LÄHTEET

KEKE-KULMA

nettiliite_Pajupilli1_2-2016.jpg  nettiliite_Pajupilli2_2-2016.jpg

nettiliite_Tuohitikat_2-2016.jpg  nettiliite_Pitsilehdet_2-2016.jpg

 

nettiliite_blogeja_2-2016.JPG

>> 100 ASIAA STEINERKOULUSTA

>> SNELLMAN-KORKEAKOULUN BLOGI

>> STEINERLUKIOT JA LUOVUUS

 

YHTEISÖLLINEN MUSIIKIN TEKEMINEN TOTEUTUU MUSIIKKILEIRILLÄ

>> Lisätiedot

 

STEINERKOULUN TAVARAMERKKI

>> www.ecswe.net

Rudolf Steiner -nimen käyttö liitettynä kasvatukseen, pedagogiikkaan, kouluihin ja päiväkoteihin (etc.) on rekisteröity EU-laajuisesti tämän vuoden helmikuusta alkaen.

Tavaramerkin omistaa Bund der Freien Waldorfschulen e.V., joka on delegoinut Steinerkasvatuksen liitolle velvollisuuden valvoa tavaramerkin nimenkäyttöoikeutta Suomessa. (Suomessa ei ole mainintaa erikseen PRH:n rekisterissä, tiedot löytyvät EUIPO:n sivuilta, hakusana: Rudolf Steiner). https://euipo.europa.eu/eSearch/

Lisätietoja tavaramerkkiasiasta Steinerkasvatuksen liiton toimistolta.

 

KASVATUSAJATTELUA ELVYTTÄMÄSSÄ

Lähteet ja viitteet

  • Erik Ahlmanin alustuksesta Suomalaisen Normaalilyseon konferenssissa 1917 otsakkeella ”Yleinen sivistys ja koulu”.
  • Ahlman piti teemaa yllä eri yhteyksissä, esimerkiksi Kasvatus ja koulu –lehden artikkelissa Eräistä kasvatus-situaation sielullisista vaikeuksista vuodelta 1930.
  • Marjatta Hautala artikkelissaan Erik Ahlmanin kasvatusajattelu teoksessa Näkökulmia kasvatusfilosofiaan vuodelta 1994. 

 

RAUHALA IN MEMORIAM

>> Lauri Rauhalan artikkeli Steinerkasvatus-lehdessä 1/2010

 

JOUKKORAHOITUSKAMPANJA

>> mesenaatti.me

>> ciris.fi

 

Mainokset ja ilmoitukset

>> Werbeck - lauluopinnot facebook

>> Snellman-korkeakoulu

>> Kirjokanta

>> Intokustannus

 

 nettiliite_rakentavan_vuorovaikutuksen_ohjaaja_2-2016.JPG
>> ILMOITTAUTUMISLOMAKE

>> LISÄTIETOA

 

nettiliite_tilaa-speda.JPG

 


PIKKU-UUTISIA

Pakolaislasten määrä Saksan steinerkouluissa kasvaa

Saksassa kasvava määrä steinerkouluja on avannut ovensa pakolaislapsille. Kaikkiaan 21 steinerkoulua on tehnyt näin, ja vähintään 30 koulua suunnittelee vastaavaa. Steinerkoulut ovat yleisesti ottaen hyvin varustautuneita pakolaislasten opetukseen, koska painottunut taiteellis-käytännöllinen opetus mahdollistaa lasten laajan osallistumisen opetukseen myös ilman riittävää kielitaitoa. Myös steinerpedagogiikalle ominaiset tiivis luokkayhteisö ja sosiaalisten taitojen harjoittelu ovat tarjonneet hyviä mahdollisuuksia pakolaislasten integroinnille kouluun. Opettajien lisäkoulutustarve koskee tällä hetkellä ennen kaikkea traumapedagogiikkaa ja interkulttuurisuutta.

 

Nobelpalkinnon saajalle ansioristi

Vuoden 2013 lääketieteen nobelpalkinnon saaja Thomas Südhof, joka on Hannoverin steinerkoulun entinen oppilas, on saanut helmikuussa 2016 myös maansa suuren ansioristin liittopresidentti Joachim Gauckilta. Sen myöntämisellä on haluttu osoittaa arvostusta tämän maailmankuulun tiedemiehen erinomaisille tutkimusansioille. Presidentinkanslian tiedotteessa mainitaan lisäksi, että ”juuri saksalainen steinerkoulu on valmistanut häntä menestyksekkäälle uralle.”

 

Helsingin Rudolf Steiner-koulun 60-vuotisjuhlat

Helsingin Rudolf Steiner-koulu juhlisti 9.4. koulun 60-vuotisjuhlia 50-luvun tyyliin toteutetuilla iltamilla, joiden ohjelmassa oli mm. yhteislaulua, puhe, klovneriaa, runonlausuntaa, soittoa, balettiesitys, näytelmä, muotikatsaus ja lopuksi tanssit.

 

Kuopiossa tempauksia Vihreän lipun tiimoilta

Kuopion steinerkoululla on ollut tänä keväänä erilaisia tempauksia Vihreän lipun tiimoilta. Koulu osallistui vkolla 9 ”Ruokahävikkitaistoon” ja vietti vkolla 11 ”Earth Hour”-ruokaviikkoa vähentämällä kouluruoasta lihan määrää ja suosimalla lähituotteita. Molemmat viikot ovat olleet positiivisia kokemuksia koko koululle! 

 

Arkkitehtuuri-installaatio

Maaliskuussa 2016 Tampereen steinerkoulun 12 A-luokka pystytti installaation kotikaupunkinsa Keskustorille opettajansa Kasmir Jolman avustuksella arkkitehtuuritoimisto Buenaventurasta. Siihen oli liitetty lukiolaisten laatimat esittelyt kaupungin historiallisista arkkitehtuurikohteista. Tamperelaisen arkkitehtuurin esittelyn lisäksi installaation tarkoitus oli elävöittää Keskustoria luomalla viiston kävelykadun varteen mielenkiintoinen kohtaamispaikka ja väliaikainen maamerkki.

 

Parasta ennen-musikaali

Lahden Rudolf Steiner-koulussa 8.luokan esittämällä musikaalilla oli hieman tavanomaisesta poikkeava aihe. ”Parasta ennen”-musikaali käsitteli nimittäin kierrätystä ja kestävää kehitystä tekstien sisältäessä hyviä vinkkejä asioiden tiimoilta. Oppilaat olivat pääosin kirjoittaneet ja suunnitelleet kappalevalinnat itse musiikinopettajansa Satu Pentikäisen avustuksella. 

 

Espoon steinerkoulu on Hundred hankkeen elämäntaitojen koulu!


Espoon Steinerkoulu on valittu tiukan seulan jälkeen mukaan HundrED-hankkeeseen Elämäntaito-opetuksen kehittämissisällöllä. Koulujen kehittämiseen keskittyvän HundrEDin tavoitteena on auttaa Suomea pysymään opetuksen mallimaana myös tulevaisuudessa. Hankkeessa kertynyt oppi ja parhaat menetelmät annetaan lahjana kaikille maailman opettajille. 100 Koulua -hankkeesta syntyy verkkopalvelu, kirja, dokumenttielokuva sekä kansainvälisten seminaarien sarja. HundrED - 100 Koulua on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

”Tulemme kehittämään Espoon Steinerkoua elämätaitojen kouluksi, jossa ­hyvän elämän ja ihmisyyden taitoja opetetaan, opetellaan ja kehitetään yhdessä oppien kaikilla luokka-asteilla­ perusopetuksesta lukioon.” Kerrotaan Espoosta.­

 


 Paperilehden

SISÄLLYSLUETTELO

PÄÄKIRJOITUS Oletko arvokas jos et olie hyödyllinen? - Jarno Paalasmaa

JARI SALMISEN HAASTATTELU Koulu pirullisten dilemmojen jännitteessä - Haastattelija: Jarno Paalasmaa

IKÄVAIHEET Lapsen maailma ja aikuinen - Timo Jantunen

POHDINTOJA Miten steinerkoulu sopii erityisherkälle lapselle? - Jarno Paalasmaa

NVC-PROSESSI Myötäelävä vuorovaikutus tukena lasten kasvatuksessa - Hanna Savenna

OPISKELIJAN KOKEMUS Aineeseen pukeutunut elämä - Evi Ekroos

MUSIIKKI Yksilöllinen musiikin tekeminen toteutuu musiikkileirillä - Suvi Fried

STEINERKOULUJEN KANSAIVÄLINEN NEUVOSTO Kansainvälinen yhteistyö inspiraation lähteenä - Helena Sandell

ECSWE Steinerkoulun tavaramerkki? - Outi Rousu

ERASMUS+ "We're 'gelling' as a team" - Eeva Raunela

FILOSOFIA Kasvatusajattelua elvyttämässä - Johanna Leppänen

MUISTOKIRJOITUKSET Freddy Heimsch, Lauri Rauhala - Eric Kaufmann, Jarno Paalasmaa

KIRJA-ARVIO

PIKKU UUTISIA

 

NETTILIITE
2/2016

Paperilehti ilmestyi 13.5.2016

4-2015-lehti-KANSI.JPG

 LINKKI tilaalehti palkki.png

LINKKI lehden_palaute palkki.png

Nettiliitteen jutut ilmestyvät täällä - Steinerkasvatus-lehden nettiliitteessä. Voit lukea ne suoraan ruudulta, tulostaa tai ladata tablettisi kirjastoon myöhemmin luettaviksi. 
Hyviä lukuhetkiä!


Tilaamalla koko lehden pääset tutustumaan perusteellisemmin steinerpedagogiikkaan. 

TAPAHTUMAKALENTERI

Steinerkasvatukseen ja steinerpedagogiikkaan liittyviä tulevia tapahtumia.

Steinerkoulujen rehtorien kokous

Ilmoittautuminen rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutukseen

Päiväkotien MiniResto-koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä

Hyvinvointiviikonloppu

Barnaårens betydelse för livet som vuxen

Kansainväliset Laulupäivät

Johtokunnan kokous

Johtokunan kokous

Syyskokous 2016

 

OSALLISTU LEHDEN TEKOON!

Haluatko kertoa oman näkemyksesi? Ideasi? Tarinasi? Onko sinulla juttuidea? Haluatko kirjoittaa? Kuvata? Kuvittaa? Steinerkasvatus-lehden toimitus on kuulolla!

Ota yhteyttä:

toimitus@steinerkasvatus.fi

 

nettiliite_Mika_4-2014.JPG

 

 

Kirjoittajat 2/2016 lehdessä

Jarno Paalasmaa

Steinervanhempi, steinerkoulun opettaja, tietokirjailija ja tohtorikoulutettava

Timo Jantunen

Eläkkeellä oleva peruskoulunopettaja ja tietokirjailija

Hanna Savenna

Kansainvälisesti sertifioitu NVC-kouluttaja

Evi Ekroos

Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisten yleisopintojen viikonloppukoulutuksen opiskelija

Suvi Fried

Helena Sandell

Luokanopettaja Rudolf Steiner skolan i Helsingforsissa, sekä Suomen edustaja Steinerkoulujen kansainvälisessä neuvostossa

Outi Rousu

Vantaan seudun steinerkoulussa eurytmistina ja toimii steinerkoulujen Euroopan neuvoston Suomen edustajana

Eeva Raunela

OPS-RUNKO -projektin toinen päätoimittaja ja äidinkielenopettaja Lappeenrannan steinerkoulussa

Johanna Leppänen

TM ja opiskelija Snellman-korkeakoulussa

Eric Kaufmann

Sylvia-kodin entinen johtaja

______________________

Toimitus 2/2015

Timo Jantunen

Jarno Paalasmaa (vastaava päätoimittaja)

Pia Pale

Maija Pietikäinen 

Eeva Raunela 

toimitus@steinerkasvatus.fi

Lehden verkkosivut:

www.steinerkasvatus.fi

Kustantaja ja julkaisija:

Steinerkasvatuksen liitto ry

Tilaushinnat:

Vuosikerta (4 kpl): 24,00 €

Irtonumerot: 6,50 €

Ilmoitushinnat:

1/1 sivu : 300,00 €

1/2 sivu : 160,00 €

1/4 sivu : 85,00 €

Ilmoitusmyynti,

tilaukset:

liitto@steinerkasvatus.fi

p. 044 765 0044

Syrjälänkatu 11 A

40700 Jyväskylä

Pankkiyhteys:

K-S OSUUSPANKKI

FI82 5290 0220 3190 71

Paino:

Erweko Oy, Oulu

Kannen kuva:

Jouni Gustafsson

Taitto: Pia Pale,

Katri Tamminen

ISSN 0781-9528

Nettiliite: Pia Pale, Katri Tamminen

______________________

Steinerkasvatus-lehti, julkaistu vuodesta 1985 lähiten. Steinerkasvatus on steinerkasvatuksen äänenkannattaja. Samalla se on keskusteleva valtakunnallinen kasvatus- ja opetusalan lehti, joka käsittelee monipuolisesti kasvatuksen ajankohtaisia aiheita sekä peruskysymyksiä.

Lehden tavoitteena on avoimen kasvatuskeskustelun ja rakentavan vuorovaikutuksen lisääminen erilaisten pedagogisten suuntausten sekä vallitsevien kasvatusnäkemysten välillä. Lehteen tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta käyttää uudelleen lehden tai sen yksittäisen osan uudelleen julkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta.

Lehden tilaukset ovat kestotilauksia, ellei tilaaja muuta erikseen ilmoita. Lehti on Steinerkasvatuksen liiton jäsenlehti. Hienoa, että olet lukija!

 ______________________