Steinerkasvatuksen liitto

01.01.2017 ERITYISPEDAGOGIIKAN OPINNOT 60op

Snellman-korkeakoulu, Helsinki

Tapahtuman www-sivut:www.snellman-korkeakoulu.fi

ERITYISPEDAGOGIIKAN OPINNOT, 60op

ESITE

tammikuu 2017 – joulukuu 2019 (uudistettu sisältö/rakenne)

Koulutus antaa kelpoisuuden (yhdessä luokanopettaja- tai varhaiskasvattajatutkinnon kanssa) toimia steinerkoulun erityisopettajana tai steinerpäiväkodin erityisvarhaiskasvattajana. Katso OPH / kelpoisuusmääräys 40/011/2010. Opinnot syventävät luokanopettajan ja varhaiskasvattajan tietoutta erityistä tukea tarvitsevista lapsista.

Toteutustavat:

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta (tiedolliset luennot, taiteellinen työskentely, ryhmätyöt) sekä itsenäisestä työskentelystä, kirjallisista töistä, harjoittelusta ja tutkielmasta.

Opintojen rakenne:

Lähiopetustapaamiset: noin kerran kuukaudessa viikonloppuisin (pe-ilta, la koko päivä) ja yhden viikon pituinen jakso kahtena kesänä.

Harjoittelu: 4 viikkoa steinerpäiväkodissa tai steinerkoulussa.

Opetuspaikat:

Snellman-korkeakoulu (Helsinki) ja Sylvia-koti (Lahti)

Hinta:

3000 €, joka suoritetaan viidessä maksuerässä. Lisäksi tarvike-, majoitus- ja ruokailukustannuksia.

Pääsyvaatimus:

Steinerkoulun luokanopettajan tai steinerpedagogisen varhaiskasvattajan kelpoisuus. Peruskoulun luokanopettajan tai lastentarhanopettajan kelpoisuus. Mikäli opinnoissa on tilaa, voidaan niihin hyväksyä myös henkilöt, joilla on osallistumiseen riittävä pohjakoulutus (opintokokonaisuuden opettajakollegion arvio).

Alkaminen:

Opinnot alkavat tammikuussa 2017, jos opintoryhmään ilmoittautuu vähintään 20 henkilöä.

TIEDUSTELUT:

tiina.ristolainen@snellman-korkeakoulu.fi (varhaiskasvattajaopinnot)
anneli.soila@snellman-korkeakoulu.fi (luokanopettajaopinnot)

HAKEMUKSET: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 Helsinki (liitteksi kopiot tutkinto- ja työtodistuksista).

Tapahtumakalenteri

Steinerkasvatuksen liiton kalenteriin voivat kaikki steinerpedagogiset yhteisöt lisätä omia tapahtumiaan. 

Tapahtuman otsikkoon kannattaa merkitä kaupunki.

Osa tapahtumista nostetaan etusivulle ns. aitiopaikalle. Jos haluat tapahtumasi näkyviin sinne, ota yhteys liiton toimistoon.

 

Steinerkasvatuksen liiton tapahtumat ovat näkyvissä myös liiton sisäisessä kalenterissa, joka löytyy täältä. Samalta sivulta löytyvät myös ilmoittautumislomakkkeet liiton järjestämiin tapahtumiin.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Steinerkasvatuksen liiton toimistoon.